Stichting NTS
   » Reizen
Producten
Bedrijfsgegevens
Foto's
Contact
NieuwsStichting Nederland - Tsjechie - Slowakije

Vrijwilligers gezocht!!!

Het multifunctionele centrum beschikt momenteel over butaan gasverwarming. Er staat een tank van 4400 liter voor de deur met een groot hek eromheen dus binnen is het lekker warm. We zijn pas aangesloten op de riolering, dus dat is ook goed geregeld.

Er moeten nog enige werkzaamheden binnen gebeuren, zoals schilder werk, stucadoren, timmerwerk en schoonmaken. En dan kunnen we de Hollandsedag vieren en ons multifunctionele centrum openen, zodat wij een groot Europa worden.

De vrijwilligers bieden wij gratis onderkomen. Eten en drinken moet zelf verzorgd worden, maar die erg goedkoop.


Stichting NTS

Wij bundelen onze vrijwillige krachten voor een betere toekomst voor alle mensen onder andere voor de ingezetenen van de Verenigde Staten van Europa!!
Zonder aan jezelf te denken en je hart te laten spreken geef financiele hulp: Stichting Nederland - Tsjechie en Slowakije.

                           Gironummer: 631 00 00 in Den Haag.

Of wilt u sponsoren of donateur worden? Neem dan contact met ons op.

Door dit werk, krijg je ondanks dat je geen drugs gebruikt toch een kick. Plus minus twintig jaar betaalden we alle onkosten zelf, dit kan niet meer!!
Door actief mee te denken en werken wordt je zelf geestelijk rijker. Ook kan je veel leren van de Oost - Europeanen. En wij kunnen ze dan laten zien hoe het ook kan - goed of slecht!
Wij zijn het Hollandse visitekaartje, vandaar geen verslaafde of problematische mensen. Een frisse samen- en medewerking!Wensen

Wij willen graag in het bezit komen van een paar goede auto's met trekhaak. Ons gezin raakte in de laatste vier jaren, vier auto's kwijt! Eén total loss en drie gestolen. Ook is een grote aanhanger gestolen.
Wij zoeken ook chauffeurs met rijbewijs. ( Eénmaal hebben we iemand gehad die achteraf geen rijbewijs bleek te bezitten )
Ook vrachtwagens zijn welkom!

Werkzaamheden

Ik noem u enige werkzaamheden waarbij u zou kunnen helpen, in ons te openen multifunctioneel centrum. Alles in de ruimste zin.

Gezondheidszorg
Voeding op scholen - Lesmaterialen
Milieu, hygienische maatregelen - Afval
Seksvoorlichting - Aids
Jeugd- en kraamzorg
Sportclubs binnen en buitenshuis met uitwisseling
Bejaardenclubs - zorg - kinderhuizen, opvanghuizen - eenzaamheid
Gehandicaptenzorg - licht en geestelijk
Voedselbanken - armoedezorg
Sorteerders - helpers - mensen met twee rechterhanden
Schilders, timmerlieden, loodgieters voor ons multifunctioneel centrum
Schoonmakers - Landbouw - Veeteelt
ICT'ers ( Computerles, les, afgeschreven computers uit Nederland )
Recreatie - Emancipatie
Werking van Europa, talenkennis
Dierenverzorging
Meedenken - mantelzorg - eenzaamheid - persoonlijke verzorging
Allerhande sportclubs - uitwisseling - wedstrijden - festivals
Roma's - vluchtelingen - criminelen - ex-gedetineerde - gastgezinnen
Verpleegkundige - veiligheid - telecom - corruptie - internet
Ongediertebestrijding
Stadsontwikkeling - water - energie - natuur en milieu
Agrarische voorlichting - bestrijdingsmiddelen
Disco - Bingo ( bestaat nog niet ) - politie
Werkelozen - vrijwilligers ( bestaat daar niet en vinden het raar )
Drank - Gokken - Drugsverslaafden - Anti-Rookcampagne - verkeer
Organisatie - een soort van wijk en dienstencentrum
Woningbouw - Hoogbouw
Gepensioneerde - WAO'ers - bijstandsmensen met uitkering

Wie van u is bereidt om onze droom te verwezenlijke en wie van u is bereidt om aan iets wat hierboven staat, mee te werken en iets op te zetten waarbij u uw talenten kunt gebruiken?
Neem contact met ons op en meld u aan!Noodoproep

Omdat wij plus minus tien jaar gratis gebruik mochten maken van een opslagruimte onder het oogziekenhuis van Leyenburg en men daar deze plaats nodig heeft voor kantoren voor doktoren moeten wij zo snel mogelijk vertrekken. We zijn het ziekenhuis zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid.
Wij zoeken een droge opslagruimte op de beganegrond zodat wij de goederen kunnen distribueren aan de diverse landen: Tsjechie, Slowakije en ook Polen.
Dit is echt een noodkreet. Eventueel een tijdelijk opslagruimte is ook goed.

Het karretje

Velen duizenden mensen uit Den haag en omgeving brachten plus minus twintig jaren hun spullen en deden dat onopgemerkt in het karretje dat voor de deur stond ( met tranen in hun ogen ). Nu mag het karretje dat voor de deur stond daar niet meer staan. We kregen enorm veel van diverse tehuizen, ziekenhuizen, scholen enzovoorts.

Festival

Het multifunctionele centrum in Tsjechie moet nog een kleine renovatie ondergaan in de verwarmde binnenruimte. Wie wil ons helpen?

Wij denken aan gemotiveerde mensen, niet verslaafd met uitkering. Wij vragen uw medewerking en bieden u een eenvoudig verblijf aan. Voor eten moet u zelf zorgen ( heel goedkoop! )

Reacties

Hopende dat er reacties komen zodat we allen een Europa zijn. Momenteel zit ik financieel aan de grond. Ik hoop dat er hulp komt!
Iedereen denkt mee. Velen staan achter ons maar wie helpt daadwerkelijk zodat alles kan doorgaan!
Ik ben lid van het C.D.A. Ik bemoei me in die landen niet met politiek of godsdienst maar probeer te laten voelen dat we allen een zijn ongeacht ras of stand!
Zo is mijn standpunt.

Bedankt bedankt!

Met vriendelijke groet,


A. Bavius den-DulkTsjechie <-> Europa

Toen mijn man en ik in December 1968 onze huwelijksreis maakten naar Karlsbad in Tsjechie, ervaarden we hoe rijk wij als westerlingen waren. Dit riep bij ons iets op als: Hier moeten we ons mee gaan bemoeien! Omdat we allen gelijke mensen zijn!

Toen president Havel plusminus 20 jaar gelden aan de macht kwam, zijn we begonnen met de hulpgoederen te brengen. Wij hebben ervaren dat dit heel erg welkom was. En nu doen we het nog! Wij zijn bezig in bejaardenhuizen, ziekenhuizen, kinderhuizen, scholen, huizen voor licht + geestelijk gehandicapten en particulieren. Helaas is in 2002 mijn man C.C. Bavius overleden, zodoende moet ik het nu alleen doen. Maar gelukkig ontvang ik veel medewerking uit Holland (vrijwilligers). De Tsjechen kennen geen vrijwilligers en vinden het vreemd.

Nu behoren de Tsjechen tot Europa en nu gaan we als Europa samenwerken en hoe? Wij willen een multifunctioneel centrum oprichten, zoiets als bij ons een wijk en dienstencentrum, waar veel activiteiten gedaan kunnen worden. Wij hebben daarvoor een geschikt pand gevonden, wat eerst opgeknapt moest worden. De buitenkant is klaar en er is butaanverwarming. Nu moeten er nog vele klusjes binnen gedaan worden en daar zoek ik nu nog vrijwilligers voor, die hand en spandiensten kunnen verrichten.

Wij willen in ons multifunctioneel centrum de volgende bezigheden gaan laten verrichten. Wie kan ons helpen om aan deze objecten leiding te geven?

Omdat ik geen verstand heb van computers, heb ik na lang zoeken iemand gevonden die mij hiermee helpt. Wij zoeken ook sponser, want in de 20 jaren hebben we alles zelf betaald en dit is niet meer vol te houden. Wij vragen aan middenstanders, fabrikanten, bedrijven: Wilt u ons sponsoren? Wij kunnen in ons multifunctioneel centrum ook veel voor u betekenen. Internationale samenwerking!! (handel)

Denkt u allen met ons mee? Wij rekenen op u!Met vriendelijke groet,


A. Bavius den-Dulk